Περισσότερα για το citythinker.gr


Το citythinker.gr είναι μια πρωτοβουλία των atenistas και δημιουργήθηκε από την διαπίστωση της έλλειψης ελληνόφωνου περιεχομένου που να καταγράφει παραδείγματα και λύσεις τόσο από το εξωτερικό όσο και την Ελλάδα που σκοπό έχουν πιο φιλικές, έξυπνες και δημιουργικές συγχρονες πόλεις.  Έννοιες όπως η επανάχρηση/ επανοικειοποίηση του δημόσιου χώρου και η κοινωνικόποιηση/συνάντηση μέσω αυτού, η ανακύκλωση, το μέτρο της ανθρώπινης κλίμακας, η προτεραιότητα στους πεζούς, η απομάκρυνση απ' το μοντέλο του αυτοκινήτου σαν κύριου μέσου μεταφοράς, η ενίσχυση της προσβασιμότητας ιδίως σε ΑμεΑ, η "περπατησιμότητα" της πόλης, τα δίκτυα αλληλεγγύης και ενίσχυσης, η οδηγική ασφάλεια, η προώθηση ΜΜΜ, η εμπλοκή κατοίκων στην διαμόρφωση της γειτονιάς τους, είναι σημαντικές στην προώθηση της κουλτούρας μιας ανοιχτής φιλικής πόλης σε ανθρώπινα μέτρα.
 
www.atenistas.org

Instagram