Οι νέοι προκαλούν την «αστική αναγέννηση» στο κέντρο της πόληςΟ αριθμός των νέων ανθρώπων, ηλικίας 22-29 ετών, που ζουν στο κέντρο των μεγάλων πόλεων στην Αγγλία και την Ουαλία έχει σχεδόν τριπλασιαστεί καθώς μεγάλες ομάδες νέων, ανύπαντρων, και υψηλού μορφωτικού επιπέδου, οι επιλεγόμενοι «μιλένιαλς», επιστρέφουν στις αστικές περιοχές, επισημαίνει η ανάλυση του «Κέντρου για τις Πόλεις».
Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της δεξαμενής σκέψης «Κέντρο για τις Πόλεις» (Centre for Cities) από την αρχή του 21ου αιώνα τα κέντρα των πόλεων έχουν μπει στην εποχή της «αστικής αναγέννησή» τους, καθώς, λόγω των νέων, έχει αυξηθεί ο αριθμός των κατοίκων τους.
Από το 2001 έως το 2011, ο πληθυσμός των κέντρων στις μεγάλες πόλεις της Αγγλίας και της Ουαλίας υπερδιπλασιάστηκε ενώ ο αριθμός των κατοίκων ηλικίας 22-29 σχεδόν τριπλαστιάστηκε και συνιστά σχεδόν το ήμισυ του συνολικού πληθυσμού τους.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάπτυξη «προκαλείται πρωτίστως από τα κέντρα των μεγάλων πόλεων» λόγω της αύξησης του αριθμού θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης που προσελκύουν νέους με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και χωρίς οικογένεια, τους επονομαζόμενους «μιλένιαλς» (‘millennials’).

Στην έκθεση με τίτλο «Αστική Δημογραφία: πού ζούμε και εργαζόμαστε» (Urban Demographics: Where People Live and Work) διακρίνονται τέσσερα είδη πόλεων: το Λονδίνο, οι μεγάλες πόλεις (με πληθυσμό 500.000 κατοίκων και άνω), οι μεσαίου μεγέθους (με πληθυσμό 230.000-550.000 κατοίκους) και οι μικρού μεγέθους πόλεις (με πληθυσμό λιγότερο από 230.000 κατοίκους).
Από το 2001 έως το 2011, ο πληθυσμός στα προάστια της πόλης –όπου κατοικεί πλέον το 55% του συνολικού πληθυσμού της Αγγλίας– αυξήθηκε κατά 8% (από τα 28,5 σε 30,8 εκατομμύρια κατοίκους), σε σύγκριση με το κέντρο των πόλεων όπου ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 37% (από 700.000 σε 900.000 κατοίκους).


Ο αριθμός των επαγγελμάτων υψηλής εξειδίκευσης έχει σχεδόν τριπλασιαστεί μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια στο κέντρο των πόλεων και ειδικά στην περιοχή του κεντρικού Λονδίνου έχει εκτοξευθεί στο 47%. Την ίδια στιγμή, όπως μας πληροφορούν οι συντάκτες της έκθεσης, οι μικρότερες πόλεις δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν αυτήν την αύξηση της υψηλής εξειδίκευσης των κέντρων των μεγάλων πόλεων και του Λονδίνου.

Η ανάλυση που παρουσιάζεται στην έκθεση προτείνει στην κυβέρνηση να επικεντρώσει τις στρατηγικές της στην ανάπτυξη των κέντρων των μικρών πόλεων προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και περισσότερους κατοίκους.
Όμως, παράλληλα προειδοποιεί ότι το υψηλό κόστος της στέγης στο Λονδίνο ξεπερνά τις δυνατότητες των νεώτερων κατοίκων και των φοιτητών. Έτσι, η αύξηση του πληθυσμού στο κέντρο της πρωτεύουσας παρουσιάζει χαμηλότερο ρυθμό σε σύγκριση με πολλές άλλες. Ουσιαστικά, την τελευταία δεκαετία, ο πληθυσμός στα προάστια του Λονδίνου αυξήθηκε κατά 13% - δυο φορές πιο γρήγορα σε σύγκριση με τα προάστια άλλων μεγάλων πόλεων.

Και οι φοιτητές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των κέντρων των πόλεων, αφού σήμερα ανέρχονται στο ¼ όλου του πληθυσμού τους. Για παράδειγμα, το Σέφιλντ όπου το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης της πόλης για τη δεκαετία 2001-2011 οφείλεται στον αυξανόμενο αριθμό των φοιτητών.

Σύμφωνα με την Αλεξάντρα Τζόουνς, γενική διευθύντρια του Κέντρου για τις Πόλεις, «τα τελευταία χρόνια συζητάμε πολύ για το μέλλον των εμπορικών κεντρικών δρόμων στις πόλεις μας, η έκθεση, όμως, μας δείχνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το κέντρο της πόλης σαν ένα μέρος όπου οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν τις αγορές τους αλλά και ολοένα και περισσότερο να ζουν και να εργάζονται. Οι αρμόδιοι για τις σχετικές πολιτικές δεν θα πρέπει να θεωρήσουν αυτήν την αναβίωση δεδομένη – για να διατηρηθεί πρέπει να την υποστηρίξουμε. Αυτή η έκρηξη κατοίκησης στα κέντρα των πόλεων τους προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για την ώθηση των τοπικών οικονομιών. Ο καλύτερος τρόπος είναι η επένδυση στα κέντρα των πόλεων, να προσελκύσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και να τα βελτιώσουμε ως μέρη για να ζούμε».

fixAthens

Instagram